Magic anuncia un nou anunci de la llista de prohibicions, que Field of the Dead s'esperava

^