Combo infinit trobat a Street Fighter IV, el pedaç del campionat pot solucionar-ho

^