A continuació, es mostra una gran llista de dates de llançament de videojocs confirmades del 2017

^