Aplicació de Flask i disseny del projecte Flask amb Blueprint & Bootstrap

^