>

E3 09: Entrevista Bit.Trip amb els jocs Gaijin, segona part

^