Simultaneïtat a Java: marc de semàfor i executor

^