Estructura del programa C # i sintaxi bàsica amb exemples

^