Tota la sèrie Assassin's Creed Chronicles es pot reclamar gratuïtament a PC ara mateix

^