Moonbreaker elimina els contractes de càrrega de càrrega del joc

^