Què és un fitxer APK i com obrir-lo (APK Opener Tools)

^