Què és un fitxer APK i com obrir-lo [APK Opener Tools]

^