>

El remake de Splinter Cell d'Ubisoft Toronto serà lineal 'com els jocs originals'

^