Què és un Java HashTable: implementació i exemple de HashTable

^