Aquest intent de trencament de la seqüència de Zelda: Breath of the Wild és la perfecció

^