Call of Duty treu la pell del DLC amb cap de gos després de l'acusació de plagi

^