El jugador de Subnautica troba inadvertidament i menja les estimades mascotes d'un altre jugador

^