Street Fighter 6 confirma oficialment la seva llista de llançament de 18 personatges

^