Algú està utilitzant aprenentatge automàtic per remasteritzar els vells retalls de l'anime Mega Man

^