Estructura de dades de pila en C ++ amb il·lustració

^