>

Proves d'aplicacions reals d'Oracle: solució per provar Oracle DB abans de passar a la producció

^