>

Proves d'aplicacions: els conceptes bàsics de la prova de programari.

^