Operadors nous / suprimits de C ++ amb exemples

^