Top 45 de preguntes i respostes d'entrevistes de serveis web (RESTful, SOAP, preguntes de seguretat)

^