L’aproximació de Mario Sports Superstars a les cartes amiibo sembla dolent

^