Inkbound és un interessant pas següent de l'equip que hi ha darrere de Monster Train

^