Pokemon Sword and Shield està organitzant un esdeveniment d'àrea salvatge de Halloween

^