Com seleccionar casos de prova correctes per a proves d'automatització (i, finalment, aconseguir un ROI d'automatització positiu)

^