Aquesta creació de fans de Futurama: Hit & Run sembla oficial

^