TtWaV Teaser: L'espasa Skyward s'ha de qualificar en M?

^