Per primera vegada en anys, GameStop obrirà les seves portes a Acció de Gràcies

^