El mode Supremacia de Capital Starfront Battlefront II s'inclou a les Guerres Clonals

^