Els organitzadors d’EVO 2018 parlen sobre Marvel vs Capcom: l’exclusió d’Infinite

^