Introducció a l’escriptura VuGen (Generador d’usuaris virtuals) amb exemple d’enregistrament

^