Els jugadors de Destiny 2 destrueixen còmicament el Protocol d’Escalació amb el Rat Rat

^