Proves CRUD de bases de dades mitjançant interfície d’usuari amb casos de prova de mostra

^