Un enfocament senzill per a la prova XML a la base de dades

^