Diferències clau entre la prova de caixa negra i la prova de caixa blanca

^