>

Daigo, Justin Wong, Infiltration i Ricki Ortiz entre els jugadors que van viatjar al Regne Unit VS Fighting 2018

^