Com més jugo a Street Fighter 6, més es revela com a guanyador

^