Bomb Rush Cyberfunk segueix semblant cada cop millor

^