Considereu la censura de les alteracions del vestit sexy de Fatal Frame?

^