A California Extreme, la estranyesa d'arcades és àmplia

^