Pot, i absolutament, hauria de comprar Frog Detective per un dòlar

^