AntiSquad s'assembla a una estratègia per torns de Team Fortress 2

^