Què és la virtualització? Exemples de virtualització de xarxes, dades, aplicacions i emmagatzematge

^