The Tomorrow Children es tornarà a llançar ara que Q-Games és propietari de la IP

^