La pantalla dividida de Tiny Tina's Wonderlands fa que la gestió d'elements sigui una tasca

^