Tim Schafer assegura que els reglaments fins a les dues fins poden ser disminuïts, però es mantindrà amb esperit

^