L’última actualització de Borderlands 3 soluciona algunes fallades persistents i heralds en un nou esdeveniment

^