Tipus de proves de migració: amb escenaris de prova per a cada tipus