Instal·lació de TestNG, programa bàsic i informes

^